Veien videre: Elever med stort læringspotensial

Gjennom arbeidet i denne pakken har dere utviklet kunnskaper om og forståelse for elever med stort læringspotensial og hvilke behov de har i undervisningen. Diskuter i par med utgangspunkt i lista under, i hvilken grad disse undervisningspraksisene har blitt en integrert del av hva du selv gjør i eget klasserom.

  • Bruker førvurderingsstrategier for å finne elevenes ulike nivå før oppstart med nytt undervisningstema
  • Tilpasser undervisningen og læringsaktivitetene til ulike nivå med hjelp av for eksempel ABC-modellen og Blooms taksonomi
  • Bruker varierte måter å organisere undervisningen på, i hele klassen, små grupper, par og individuelt
  • Bruker varierte metoder i en og samme undervisningsøkt
  • Har fokus på kritisk og kreativ tenkning i lesing og skriving
  • Skaper muligheter for elevene til å velge lesestoff og læringsaktiviteter baserte på egne interesser og preferanser
  • Bruker underveisvurdering for å kartlegge hvor eleven befinner seg i læringsprosessen, gi læringsfremmende tilbakemelding og justere egen undervisning
  • Gir elevene mulighet til å vise sin fulle kompetanse gjennom tilpassede og rike vurderingsoppgaver

Vil dere si at denne Språkløyper-pakken er kommet inn i klasserommet? Diskuter veien videre for å stadig utvikle undervisningen slik at alle elever kan oppleve mestring og læring.