Fagtekst: "Vurdering - for elevenes læring og lærerens undervisningstilpasning"

Les fagteksten «Vurdering – for elevens læring og lærerens undervisningstilpasning» og diskuter følgende spørsmål:  

  • Hvordan kan vi forstå vurdering som et verktøy for elevenes læring?
  • Hvordan kan vi forstå vurdering som et verktøy for lærere til å tilpasse undervisningen? 
  • Hvilke sider ved egen vurderingspraksis ønsker dere å justere for å bedre ivareta elever med stort læringspotensial i klasserommet? 

 

Forslag til lesemåte: Les og kommenter.

Gå i grupper på tre. Bli enige om hvem som får rollene A, B og C. A leser første avsnitt høyt, B kommenterer kort innholdet i det som blir les, og C lytter. Deretter leser B neste avsnitt høyt mens C kommenterer, og A lytter.