Prøv ut i praksis: Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom?

Samarbeid i par eller små grupper om å planlegge en vurderingsoppgave som både er differensiert, gir rom for prøving og feiling, og øker elevenes læring. Bruk deretter informasjonen fra oppgaven til å justere egen undervisning. 

 

Erfaringsutveksling

Avtal når oppgaven skal være gjennomført, og finn et tidspunkt til å utveksle erfaringer. Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Legg frem vurderingsoppgavene dere lagde og diskuter i hvilken grad disse var differenserte, ga rom for prøving og feiling, og førte til økt læring hos elevene. 
  • Hvilke informasjon om elevenes læring fikk dere fra oppgavene?
  • Hvilke justeringer gjorde dere i den videre undervisningen? 

 

Ressurser for videre arbeid med temaet:

Les Poul Nissen sin artikkel om Learning Rating Scale

Les om Vurdering for læring

Les om hvordan lærer kan vurdere differensieringsstrategier i Elever med akademisk talent (Idsøe, 2014, s. 50-51).

Les om praksiserfaringer fra skolens møte med talentfulle elever i Talent i skolen (Nissen, Baltzer, Kyed & Skogen, 2011, s. 127-148).