Oppgave: Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom? – 2

Etter å ha lest fagteksten «Vurdering – for elevens læring og lærerens undervisning» og diskutert dens innhold, skal dere nå fortsette den omvendte brainstormingen fra det første øktelementet.

Forebyggingsfasen: Samarbeide om å komme med ideer til hvordan punktene på post it-lappene fra kritikkfasen kan forebygges eller unngås. Hvilke gode løsninger kan dere finne i felleskap for å lykkes med god vurderingspraksis med tanke på å både gi læringsfremmende tilbakemeldinger, gjøre justeringer i egen undervisning og vurdere elevens helhetlige kompetanse.

Den som leder arbeidet i økta, har ansvar for å dele forslagene som kommer fram i forebyggingsfasen med resten av kollegiet.