Diskusjon: Whole language som metode

Dere skal nå diskutere med utgangspunkt i filmen, bruk IGP-metoden. 

  • Hva kan relateres til Whole language-metoden i din leseundervisning?

 

Individuelt (2 min): Les spørsmålet over. Tenk og noter. 

Gruppe (5 min): Diskuter i små grupper. Noter dere punkter som går igjen hos flere. 

Plenum (3 min): Del i felleskap.