Film: Veiledet lesing

I denne fagfilmen presenterer universitetslektor Inga Kjerstin Birkedal teoretiske perspektiver knyttet til metoden veiledet lesing. 

Noter deg tre punkter du mener er sentrale i denne metoden. Del og diskuter punktene etter å ha sett filmen.