Diskusjon: Balansert leseundervisning

Diskuter spørsmålet under. Tenk over og diskuter så i små grupper. 

  • Hvordan benytter dere de to ulike metodene, Phonics og Whole language, i klasserommet?
  • Hvordan ser altså en balansert undervisning ut i deres klasserom?