Film: Veiledet lesing i praksis

I denne filmen gjennomfører lærer og elever ved en barneskole i Sandnes en økt med veiledet lesing.

Mens du ser filmen, se særlig etter hvordan læreren arbeider med:

  • elevenes førforståelse
  • avkoding 
  • lesing av helord
  • lesing av dobbel konsonant 
  • elevenes leseforståelse 

Diskuter hva dere la merke til etter å ha sett filmen.