Oversikt over nyttige kartleggingsverktøy

Barnehagen har mye kunnskap og informasjon om barnet som skolen har bruk for. Utfordringen er å få overlevert denne informasjonen i en form som skolen kan forstå. Barnehagen og skolen har begge sine begreper og måter å beskrive barnet på. Det er derfor viktig at man sammen kommer fram til måter å kartlegge på og velger en form som fungerer både i barnehagen og i skolen. 

Under ser dere en oversikt over de mest brukte kartleggings- og observasjonsverktøyene som kartlegger sider ved barns språk i alderen 5-7 år. Oversikten gir mulighet til å finne fram til felles kartleggingsverktøy eller kan være inspirasjon til å lage et eget felles verktøy. 

Image
Faksimile av presentasjonen

Diskuter:

  • Hvilke observasjons- og kartleggingsverktøy bruker dere?
  • Hvorfor har dere valgt akkurat disse verktøyene?
  • Hvordan tar skolen i bruk resultatene fra kartleggingen?
  • Hva kan være gode felles verktøy?

Lag et notat som lederen tar med seg inn i arbeidet i økt 6.