Presentasjon: Observasjon og kartlegging

Powerpointpresentasjon og manus lastes ned av den som leder økta i forkant av samlingen. Presentasjonen og manus kan tilpasses formidlingssituasjonen.

Image
Faksimile av presentasjonen