Fordypning: Kartlegging av minoritetsspråklige barn og kartlegging av lek og språk

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har utviklet en nettressurs om kartlegging. På disse sidene finnes aktuelt fagstoff og ressurser som omhandler dokumentasjon og kartlegging av minoritetsspråklige barns språk. Her finnes også eksempler på hvordan man kan kartlegge barnehagens språkmiljø.

Gå til NAFO - kartlegging i barnehagen

I pakken Språkhverdag i barnehagen i Språkløyper finner du filmen Med blikk for språk. Når vi har kunnskap om barns språk kan vi lettere legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen. Det gjelder for både yngre og eldre barn, gutter og jenter, minoritetsspråklige og barn med norsk eller samisk som morsmål, og barn med språkvansker. Her får dere se hvordan man med utgangspunkt i lek kan ha blikk for barns språk.