Refleksjonsspørsmål: Observasjon og kartlegging av barns språk i overgangen fra barnehage til skole

Dere skal nå arbeide med åtte refleksjonsspørsmål til artikkelen dere har lest. Spørsmålene finner dere både i den vedlagte PowerPoint-presentasjonen og som skjema som den som leder økten har skrevet ut. De utfylte skjemaene tas med til økt 6 av lederen.

Image
Faksimile av presentasjonen