Elever med stort læringspotensial: Prøv ut i praksis

Samarbeid i par eller faggrupper om å planlegge et undervisningsopplegg, et arbeidsoppdrag eller en læringsoppgave, der dere har særlig fokus på å ivareta elever med stort læringspotensial.  

Tips: Se forslag til hvordan man kan differensiere undervisningen på ulike måter i Språkløype-pakken "Elever med stort læringspotensial", som er publisert på ungdomstrinn. De teoretiske perspektivene som kommer frem her, vil være relevante for undervisning på videregående skole. Økt 5: Hvordan differensiere undervisningen? 

Erfaringsutveksling: 

Avtal når utprøvingen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt til å utveksle erfaringer. Ta gjerne utgansgpunkt i spørsmålene under: 

  • Hvilke tilpasninger ble gjort for å ivareta elever med stort læringspotensial? 
  • Hvordan responderte elever med stort læringspotensial på tilpasningen?
  • Hvordan responderte øvrige elever? 
  • Observerte dere noe interessant eller uventet?