Elever med stort læringspotensial: Diskusjon

Diskuter spørsmålene under: 

  • Har vi elever med stort læringspotensial som ikke utnytter potensialet sitt på vår skole?
  • Hvordan tilpasser vi undervisningen vår til elever med stort læringspotensial?

 

Forslag til metode: Think - pair - share. 

  1. Tenk over spørsmålene individuelt, ca. 3 min.  
  2. Del så i par, ca. 7 min. 
  3. Løft sentrale moment opp i plenum, ca. 10 min.