Arbeid med ord og begreper - Spørsmål etter filmen

Arbeid i grupper med spørsmålene til filmen:

1. Hvilke begrunnelser for å arbeide med ord og begreper fant du mest interessante eller meningsfylte?

2. I filmen blir det sagt at «Vi som lærere har et ansvar for å velge ut tekster som er tilpassa målgruppa vår og arbeide spesielt med ord på forhånd, før elevene leser». Hvordan kan dette ansvaret best ivaretas i ditt klasserom? Hvilke muligheter ser dere for å arbeide med dette i team eller i avdelingen?

Oppsummer i plenum.