Arbeid med ord og begreper - Oppdrag til neste gang

Oppsummer i fellesskap hvilke praktiske arbeidsmåter som ble vist i filmen.

Hvilke andre metoder eller oppgaver har dere erfaring med?

Til neste samling skal dere planlegge og gjennomføre et opplegg som ivaretar arbeid med ord i egne klasser. Det kan handle om å tydeliggjøre arbeid med ord og begreper i et opplegg klassen arbeider med. Oppdraget kan løses som en avgrenset oppgave i forkant av at elevene skal lese en tekst, arbeid med ordkart før, under eller etter lesing/læring, å finne fokusord som legges inn i arbeidsplanene til elevene eller større prosjekt à la «Lag en bok», for å nevne noen.