Arbeid med ord og begreper - Erfaringsdeling

Oppdrag fra sist: «Lag et undervisningsopplegg som handler om å styrke elevenes lesing av symboler. Du kan ta utgangspunkt i prosjektet om hjertet som symbol fra Saltdal videregående skole».

Del i grupper de erfaringene dere har gjort med å gjennomføre oppdraget fra forrige økt.

Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?

Hva vil du gjøre videre for å styrke elevenes ferdigheter i å arbeide med symbol?