Arbeid med ord og begreper - Fagfilm

Hvorfor bør vi jobbe med ord og begreper i undervisningen i design og håndverksfag? Dette spørsmålet belyses i fagfilmen vi skal se nå. Etter filmen skal dere arbeide med disse to spørsmålene:

1. Hvilke begrunnelser for å arbeide med ord og begreper fant du mest interessante eller meningsfylte?

2. I filmen blir det sagt at «Vi som lærere har et ansvar for å velge ut tekster som er tilpassa målgruppa vår og arbeide spesielt med ord på forhånd, før elevene leser». Hvordan kan dette ansvaret best ivaretas i ditt klasserom?