Fagfilm: "Samtale med skrivaren"

Vi kan finne ut mykje ved å studere ein tekst, men vi bør alltid lytte på elevane sjølv. Her kan du høyre Jesper. 

Høyr etter kva han seier om:

  • Staving
  • Tekstkunnskap
  • Skriveprosess