Elevtekst: 5A - Skriving: teksten og skrivaren

Les og analyser Jesper sin tekst (vedlagt som pdf) når det gjeld staving og tekstkunnskap.

  1. Finn det Jesper ser ut til å meistre.
  2. Finn fram til utfordringar.
  3. Kva hypotesar kan vi ha om årsakene til vanskane som viser seg i teksten?
Image
Modell