Fagfilm: "Ein enkel skrivemodell"

Filmen er ein presentasjon av Berningers enkle skrivemodell, «The simple view of writing». Modellen skal etterpå brukast ved analyse av elevtekstar. 

Medan du ser filmen: Noter sentrale moment for å bruke modellen som analysereiskap.