Fagfilm: "Eleven, skolen og teknologien"

I denne filmen møter vi de danske elevene Rikke Sandgrav (19) og Kristian Mouritzen (20) som begge har dysleksi og er ekspertbrukere av lese- og skriveteknologi. Vi har spurt dem om deres bruk av teknologi, deres framtidsplaner og om skolen de går på.

Plukk ut det du synes er mest interessant av det som sies.