Aktivering av forkunnskaper: Rettigheter og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

Noter det du kjenner til om:

Hvilke rettigheter elever med lese- og skrivevansker har når det gjelder

  • tilrettelegging av undervisning
  • tilrettelegging av prøver
  • tilrettelegging ved eksamen

Hvem har ansvar for at disse elevene får de tilretteleggingene de har behov for og krav på?