Samtale: Lese- og skriveteknologi

Del fra notatene med kollega.

Figuren under viser hvilke muligheter som finnes, ta gjerne tak i disse i samtalen også. Grunnleggende LST-funksjoner er funksjoner spesielt nyttige for elever med lese- og skrivevansker.

* Ordforklaring: OCR-behandling – optical character recognition, optisk tegngjenkjenning – en teknikk for oversettelse av trykte bokstaver eller håndskrift til digitalt lesbar tekst.

Image
LST-funksjoner