Fagfilm, del 4: "Hva sier forskning om bruk av lese- og skriveteknologi?"

Se filmen, og les gjerne mer om denne forskningen i den artikkelen "Opplæsning og ordforslag til ordblinde og begynderlæsere" (Ambak & Petersens, 2019). 

*Ordforklaring: I samsvar med skriftens morfematiske prinsipper: I denne undersøkelsen betyr det at elevene staver rotmorfemet mer korrekt, mens endelsene ennå er feilstavet.

For videre lesing: Arnbak og Klint Petersens (2019) Oplæsning og ordforslag til ordblinde og begynderlæsere i Viden om literacy nr 26 s 40-44