Oppgave: Lese- og skriveteknologi

Hvordan er vår skoles tilrettelegging for at elever med lese- og skrivevansker lett skal kunne bruke LST til lesing og skriving?

Fordel punketene under til ulike grupper, og oppsummer i plenum. Informasjonen dere kommer frem til, kan brukes som utgangspunkt for videre arbeid.

Se på:

  • Maskinvare
  • Programvare og apper
  • Skolens kompetanse
  • Tilrettelegging fra ledelsen
  • Opplæring i bruk av LST for elever med lese- og skrivevansker
  • Bruk av LST for alle elever (digitale lærebøker, vanlige funksjoner som finnes i tekstbehandlingsprogrammer som Word, Google Docs)