Oppdrag: Å leke med skriftspråket

I dette oppdraget skal dere øve på utforskende samtaler med utgangspunkt i barns lek med og utforskende tilnærming til skriftspråket – med fokus på pedagogrollen (Gjort – lært – lurt – ikke så lurt)

  • Gå igjennom og forklar oppdraget for personalet. Dette er et ganske åpent oppdrag hvor dere kan arbeide sammen om å planlegge en aktivitet der barna kan leke med og utforske skriftspråket.
  • Ha fokus på sammenhengen mellom det muntlige og skriftlige språket, og det sosiale samspillet som oppstår.
  • Ta utgangspunkt i idéene som kom fram under snøballkastingen når dere planlegger hvordan dere skal legge til rette for barns utforskning av skriftspråket som en naturlig del av språkleken.

Last ned og skriv ut et GLL-skjema til hver ansatt.

Fyll ut et Gjort-Lært-Lurt-skjema (GLL) som dere tar med til erfaringsutvekslingen i økt 4.