Erfaringsutveksling: Forebygging og systematisk arbeid i barnehagen

I oppdraget skulle dere prøve ut noen aktiviteter som fokuserer på fonembevissthet på sammen med barna. Ble den lekende tilnærmingen tydelig? Virket det som om barna likte å manipulere med ord. Ble de med på leken? Del erfaringene fra oppdraget.