Rammer for skriving: Refleksjon

Diskuter i faggrupper:

  • Hvordan vil et undervisningsopplegg basert på sirkelen for undervisning og læring se ut i ditt fag?
  • Hvilke tekster vil du løfte fram som helt sentrale i ditt fag?
  • Hvilke tekster vil du prioritere å arbeide så grundig med?
Image
Sirkelen for undervisning og læring