Fagfilm: Sirkelen for undervisning og læring

Sentralt i denne økta er modellen «Sirkelen for undervisning og læring». Sirkelmodellen illustrerer hvordan lærere kan gi eksplisitt skriveundervisning til sine elever. Eksplisitt skriveundervisning sikter mot å gi elevene tilgang til skolespråket og kunnskap om hva som kjennetegner fagenes ulike tekster. Målet er å gjøre elevene bedre i stand til å skrive tekster med språk, struktur og virkemiddelbruk som er relevant i faget. En slik skriveundervisning er nyttig for alle elever, men kanskje særlig for minoritetsspråklige elever som trenger ekstra støtte i språkarbeidet.