Rammer for skriving: Filmer til fordypning

Språket bär kunnskapen - Att stötta skrivande. 
Dette er et TV-program fra ur.se (Utbildingsradion) som viser hvordan en andrespråkslærer og en naturfagslærer samarbeider om å støtte elevenes faglige utvikling med utgangspunkt i sirkelen for undervisning og læring. 28 min.

Teaching learning cycle.
Denne filmen fra VIA University College i Danmark viser hvordan en dansk lærer for dansk 7. trinn (tilsvarende norsk 8. trinn) leder elevene gjennom en skriveprosess basert på sirkelen for undervisning og læring. 16 min.