Korleis kan leseplanleggjaren brukast som eit didaktisk verktøy i undervisningsplanlegginga?

Leseplanleggjaren er ei støtte til undervisningsplanlegging utvikla med tanke på å integrera lesing og tekstarbeid på ein god måte i undervisninga. Verktøyet kan også brukast som ei generell støtte for læraren i arbeidet med å skapa ein god samanheng mellom mål, arbeidsmåtar og vurdering.

I følgjande fagfilm presenterer universitetslektor Unni Fuglestad Leseplanleggjaren som eit didaktisk verktøy til undervisingsplanlegging.

Førebuing: print ut Leseplanleggjaren.