Refleksjon og oppdrag: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler

Bruk 30 minutter der dere går sammmen i grupper og diskuter refleksjonsspørsmål og oppdrag. 

Ha en kort felles oppsummering av oppdraget til slutt.