Film: Fra repeterende til utforskende samtaler.

I denne filmen møter vi en gruppe lærere som skal diskutere skolens resultat fra nasjonale prøver. Førsteamanuensis Kristin Helstad analyserer samtalene og peker på forskjeller mellom svak og sterk refleksjon.