Tekstseminar: «Fem teser om funksjonell respons på elevtekster»

Nå skal dere arbeide med artikkelen Fem teser om funksjonell respons på elevtekster av Trygve Kvithyld og Arne Johannes Aasen ved Skrivesenteret.

Tekstressursene finner dere under "Nedlastinger".

Plan for arbeidet:

  1. Gå sammen i par.
  2. Bytt på å lese artikkelen høyt.
  3. Bruk lesearket og ta notater underveis.
  4. Felles oppsummering i plenum, der hver tese gjennomgås
  5. Ha fokus på hva dette betyr for din praksis, både i de enkelte fagene og for hvordan skolen velger å organisere prøver, skrivedager etc.