Læringsfremmende vurdering: Diskusjon

Målet med denne økta er å vise sammenhengen mellom god skriveopplæring og vurdering for læring. Dette vil vi gjøre ved å se nærmere på hva som kjennetegner læringsfremmende respons på elevtekster og ved å gi eksempler på praktiske responsmetoder.

Dere skal snart se en presentasjon om læringsfremmende respons på elevtekster, men først ønsker vi at dere kort diskuterer spørsmålet nedenfor. 

Gå sammen i grupper på 2-3:

  • Hva mener dere kjennetegner læringsfremmende respons på elevtekster?