Læringsfremmende vurdering: Prøv ut i praksis

Til neste samling er oppgaven at dere skal planlegge og gjennomføre et større eller mindre undervisningsopplegg der dere prøver ut en eller flere av responsmetodene vi har dekket i denne økta. Oppgaven kan løses individuelt, i faggrupper eller tverrfaglig.

 

Planlegg og prøv ut i praksis:

  • Planlegg et undervisningsopplegg der du legger til rette for at elevene får læringsfremmende respons underveis i skriveprosessen.

 

Erfaringsdeling:

Oppdraget fra forrige samling gikk ut på å prøve ut en eller flere responsmetoder. Del dine erfaringer fra denne utprøvingen med kollegaene dine.

  • Hva fungerte godt og hvorfor gjorde det det?
  • Hva vil du gjøre annerledes neste gang?