Læringsfremmende vurdering: Linjerespons og videorespons

Det følgende er egnet som individuell fordypning for dem som ønsker det.

Linjerespons

I fagfilmen om læringsfremmende vurdering ble linjerespons trukket fram som en måte å arbeide med respons og tekst i fellesskap. I artikkelen Linjerespons - før siste punktum er satt av Vibeke Lorentzen og Marthe Lønnum ved Skrivesenteret, presenteres denne responsmetoden mer utfyllende. Artikkelen kan lastes ned her.

Videorespons

Her kan du se en video som viser hvordan skjermfilmingsprogram som Jing kan brukes for å gi videorespons. Mer om hvordan skjermfilming kan benyttes i undervisning finnes på denne nettressursen fra Skrivesenteret.