Gode skriveoppgaver: IGP (individuelt, gruppe, plenum)

Denne økta handler om hva som kjennetegner gode skriveoppgaver. I løpet av økta presenteres både ulike forskningsperspektiver på skriveoppgaver og elevers og læreres egne perspektiver på hva som skal til for å skape gode skriveprosesser i klasserommet. Målet er å gi rom for diskusjon og refleksjon rundt det å gi elevene korte og lengre skriveoppdrag i egen praksis.

 

 

 

Individuelt (3 minutter):

Tenkeskriv eller skriv stikkord individuelt på papir eller i et word-dokument.

  • Hva mener du kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Hvilke skriveoppgaver gir du i ditt/dine fag?

 

Gruppe (10 minutter):

Gå sammen i par eller små grupper. Diskuter:

  • Hva mener dere kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Hvilke typer skriveoppgaver pleier dere å gi elevene i deres fag?

 

Plenum (5 minutter):

Oppsummer i plenum:

  • Hva mener dere kjennetegner gode skriveoppgaver?
  • Har skolen eller fagene noen felles praksis for hvilke skriveoppgaver som gis og hvilken støtte elevene får underveis i skriveprosessen?