Gode skriveoppgaver: Analyse av oppgaver i læreverk

Gå sammen i fagseksjoner og gå gjennom læreverk i dine fag (20 minutter):

  • Finner dere oppgaver som inviterer til å skrive sammenhengende tekster, og ikke bare løsrevne svar på spørsmål?
  • Har oppgavene et klart formål?
  • Inviterer oppgavene til å skrive på fagenes premisser ved å ta i bruk teksttyper som har status i faget og som oppfordrer elevene til å benytte et fagspesifikt språk?
  • Inviterer oppgavene til å ta i bruk ulike modaliteter der det er formålstjenlig, som illustrasjoner, grafer, kart eller tabeller?