Gode skriveoppgaver: Diskusjon

Fagfilmen nevner en rekke ulike faktorer som bør tas stilling til når en lærer skal utforme en skriveoppgave for elevene. I skjemaet under har vi oppsummert de viktigste av disse. 

Ta utgangspunkt i fagfilmen og den utdelte "sjekklista" (finnes under "nedlastinger") og diskuter i par eller små grupper (10 minutter):

  • Hvilke faktorer tenker dere er viktigst å ta stilling til når elevene skal få utdelt en skriveoppgave?
  • Hvilke faktorer tenker dere ikke er like viktige for elever deres trinn eller i deres fag?