Film: «Gode skriveoppgaver på videregående skole»

I denne filmen har vi intervjuet to lærere og ni elever som har 13 års erfaring med å besvare skriveoppgaver om deres perspektiver på skriveoppgaver og skriveprosesser i skolen.

Mens dere ser filmen: 

Ha sjekklista for skriveoppgaver foran dere og vurder hvilke områder i lista elevene og lærerne kommer innom i løpet av filmen. 

Etter filmen, diskuter i par (5-10 min):

  • Hvilke aspekter kommer elever og lærere innom?
  • Hva nevner de ikke?
  • Gjorde du deg noen nye tanker om hva som kjennetegner gode skriveoppgaver i løpet av filmen?