Diskusjon: Å støtte elevane si skriving i samfunnsfaga

Elevar treng mykje støtte når dei skal skrive samfunnsfaglege tekstar. I artikkelen var vi inne på fleire ulike måtar ein lærar kan gi denne støtta på, blant anna bruk av skriverammer.

Image
Skriveramme
Image
Skriveramme

Diskuter bruk av skriverammer (10 minutt):

  • Kva for fordelar og utfordringar gir det elevane når dei tar i bruk slike skriverammer?

  • Kva for fordelar og utfordringar får læraren når elevane skal ta i bruk skriverammer?