Aktivering av forkunnskaper: Å støtte elevane si skriving i samfunnsfaga

Å arbeide med samfunnsfaglege skriveoppgåver, der elevane får moglegheit til å diskutere, resonnere og løyse problem, kan vere komplekst og krevjande. Elevane skal tileigne seg ein fagleg kunnskap og forståing som dei i tillegg skal synleggjere i ein skriftleg tekst. I skriveprosessen kan elevane møte på fleire utfordringar, som ofte kjem til syne også i den ferdige teksten.

 

Ta utgangspunkt i ordskya og diskuter i grupper (5-10 minutt):

Image
Ordsky