Prøv ut i praksis: Første fase: Emnebygging

Prøv ut én eller flere av læringsaktivitetene for sirkelens første fase i egen fremmedspråkundervisning, enten ved å bruke materiellet som foreligger, eller ved å tilpasse dette til et selvvalgt emne.

Observer underveis og vurder hvordan aktivitetene bidro til å:

  • Bygge elevers kunnskap- og vokabular om emnet.
  • Vekke elevenes interesse og engasjement.