Diskusjon: Første fase: Emnebygging

Filmen viser ulike elevaktiviserende metoder og i flere modaliteter, som bilde, lesetekst, video og sang og tilhørende aktiviteter: Ord og bilde-match, Loop, Uttaleskygging, Gule ut tekst, Lytt etter ditt ord! og Tankekart. Elevene bygger dermed vokabular og kunnskap om emnet “bjørn” både gjennom reseptive og produktive ferdigheter.

  1. Diskuter hvordan aktivitetene som er vist i filmen ivaretar det som er intensjonen med Sirkelens første fase – Emnebygging.

  2. Del metoder dere har gode erfaringer med for ordinnlæring med tanke på å ivareta elevenes motivasjon og ulike måter å lære på?