Oppgave: Første fase: Emnebygging

Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen har utviklet læringsmateriell til forarbeidet med sakteksten som er eksemplifisert i filmen. 

Utforsk nettressursen på Fremmedspråksenterets nettsider (se lenke nedenfor):

  • Ord og bilde-match og Loop
  • Lesetekst (Gule ut tekst)
  • Video (Uttaleskygging)
  • Sang (Lytt etter ditt ord!)

 

Velg aktuelt fremmedspråk: 

 

Diskuter i små grupper:

  1. Hvilke emner vil dere velge for elevenes skriving av saktekst i fremmedspråk?

  2. Hvilke metoder for ordinnlæring ønsker dere å prøve ut i egen praksis? Velg aktiviteter både med tanke på å vekke elevenes engasjement for skriveoppgaven, og med tanke på å bygge kunnskap og vokabular om emnet.