Oppgåve: Vidare utforsking i samfunnsfaga

For å sikre at utviklingsarbeidet i samfunnsfaga fortsett, skal de som ei siste oppgåve leggje ein plan for det vidare fagsamarbeidet:

  • kva område ønsker vi å arbeide vidare med hos oss?
  • korleis vil vi arbeide med dette?
  • lag ein tidsplan for vidare samarbeid.

 

Her er ulike ressursar som kan vere aktuelle til vidare arbeid i samfunnsfaga:

 

Kjeldevurdering

Å bruke autentiske kjelder i historie

Arbeid med ord og omgrep

Økt 3 i God leseopplæring

Samansette tekstar

"Difor må elevane skjøne kart og grafar" av Hanne Egenæs Staurseth

Multiple tekstar

Å lese frå fleire kjelder med same tema, pakke i Språkløyper

Undervisningsplanlegging

Undervisningsplanlegging, pakke i Språkløyper

Hvordan planlegge undervisning for å ivareta elever med stort læringspotensial - Økt 3 i Elever med stort læringspotensial

Eksempel på modulplan i samfunnsfag, ungdomstrinn