Samtale: Vidare utforsking i samfunnsfaga

Ein av intensjonanen med Språkløyper er å løfte språk- og tekstarbeidet i klasserommet. I løpet av øktene har de gjennomført følgjande utprøvingar: 

  • å bruke eit av elementa i kritisk literacy-modellen i undervisninga
  • å lese samansette tekstar med elevane
  • å formulere engasjerande spørsmål eller utfordrande påstandar 
  • å utarbeide skriveoppgåve med tilhøyrandre skriveramme

 

Diskuter i små grupper, og del så i plenum: 

  • Kva nye lese- og skrivemåtar har de prøvd ut i eiga undervisning, og kva erfaringar gjorde de dykk?
  • Kva har bidratt til å skape fagleg engasjement hos elevane? 
  • Kva vil de gjere meir av eller annleis i undervisninga for å utvikle kritisk literacy hos elevane? 
Image
Kritisk literacy