Å gje gode lesebestillingar: Erfaringsdeling

I forrige økt var tema arbeid med ord. Oppdraget var å prøve ut minst ein av metodane i verktøykassa som blei oppretta.

Del erfaringane i gruppe og/eller i plenum:

  • Kva fungerte/fungerte ikkje og kvifor?

Diskuter til slutt nytten og verdien av å jobbe systematisk med omgrepslæring.